Umělecký festival Take Care, 16. 8. – 2. 9. 2018

První ročník uměleckého festivalu Take Care, pořádaný spolkem Umělecká platforma Karavana ve spolupráci s českou provincií řádu Menších bratří františkánů, zahrnuje výstavu s volně navazujícím doprovodným programem, která reaguje na světovou výzvu papeže Františka. Ten vyhlásil 1. září jako Světový den modliteb za péči o stvoření, jenž má tradici již od roku 1989.

Vybraní umělci reflektují aktuální otázky týkající se životního prostředí, vztahu ke stvoření, a svými postoji tak přispívají do celkové debaty k tomuto tématu. Odpovídají přímo i nepřímo na papežovu výzvu, která se inspiruje také životem zakladatele františkánského řádu a milovníka přírody, svatého Františka z Assisi.

[row][column size=’col-md-6′ ] Výstava

Výstava bude probíhat od 17. 8. do 2. 9. 2018, uskuteční se v ambitech františkánského kláštera a v prostorově zajímavé františkánské zahradě. Účast na výstavě přislíbili čerstvě etablovaní umělci, ale i ti, kteří se teprve na české umělecké scéně prosazují. Jsou jimi Johana Merta, Anna Hulačová, Barbora Kolouchová, Filip Dvořák, Róbert Palúch, Matouš Lipus a Katarína Hudačinová. Dále členové spolku Umělecká platforma Karavana Aleš Novák a Hedvika Benáková. Čestným hostem je Věra Nováková.

Návštěvníci se setkají s těmito uměleckými přístupy: malbou, sochou, instalaci, site specific instalací a intervenci.

Výběr umělců a koncepci výstavy v ambitech zaštiťuje Šárka Telecká a v zahradě Aleš Novák. Architektem výstavy je Jan Paclt. [/column][column size=’col-md-6′ ] Doprovodný program

Doprovodný program bude probíhat po celou dobu trvání výstavy a vyvrcholí 1. 9. dnem oslavy stvoření. Součástí doprovodného programu budou přednášky, divadla, hudební vystoupení, workshopy, performance a další. Z divadelní oblasti můžeme zmínit autorská představení Jana Horáka nebo Víti Marčika ml.

Výběr autorů zajišťují členové spolku Umělecká platforma Karavana pod vedením Hedviky Benákové a Veroniky Svojanovské.[/column][/row]

Slavnostní otevření výstavy proběhne dne 16. 8. 2018.

Spolek Umělecká platforma Karavana je seskupením pro vzájemnou inspiraci, propojeni a podporu umělců s křesťanskými hodnotami a vyznáním.

Záštitu nad festivalem Take Care převzali senátor Parlamentu ČR Mgr. Libor Michálek, MPA a plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.