Zveme na hlavní pouť do Hájku

Zveme na sobotu 8. září 2018 na hlavní pouť do Hájku. Poutníci mohou vyjít již brzy ráno z Prahy, připojit se po cestě nebo přijít přímo na mši svatou, kterou bude slavit arciopat Prokop Siostrzonek OSB.

Program poutního dne

Pěší pouť z Prahy do Hájku (celkem 16 km)

5:30   Odchod od I. kaple na Dlabačově (u stanice tramvají 22 a 25 Malovanka, ke klášteru v Řepích cca 7 km)
7:15   Řepy – Domov sv. Karla Boromejského: přestávka na občerstvení
7:45   Odchod od kláštera sester boromejek v Řepích
9:00   Odchod s barokní hudbou od Litovické tvrze (do Hájku 4 km)
10:00 Modlitební zastavení u obnovené kaple XVIII. (2 km před Hájkem)
následuje procesí s Pannou Marií

Program v Hájku

Přivítání pěších poutníků v bráně kláštera s požehnáním.
přede mší svatou v 10:30 hod modlitba růžence, možnost přistoupit ke svátosti smíření

slavnostní poutní mši svatou v 11:00 hod. celebruje arciopat Petr Prokop Siostrzonek OSB

po mši svaté Loretánské litanie

občerstvení zajištěno, program pro děti, prodej křesťanských knih, atd.

14:00 povídání s arciopatem
15:00 adorace se slavnostním požehnáním

Zde je pár fotografií z loňského roku od Jakuba Šerých / Člověk a Víra.