Poslední týdny sbírky pro Sýrii

Do 21. září 2018 je možné přispět na pomoc obyvatelům válkou zničené Sýrie. Sbírku pak osobně předáme františkánskému knězi z Damašku P. Fadimu Azarovi. Františkáni z výtěžku pomohou v Sýrii potřebným.

Velká část Sýrie je nyní poničená válkou a potřebuje povstat. Více o sbírce naleznete na stránce www.ofm.cz/pomozme. (popis války je v odkazu z dubna 2018).

Do Prahy jsme pozvali františkánského kněze z Damašku P. Fadiho Azara OFM, který nám přiblíží situaci v zemi, zkušenosti z války i neúnavnou pomoc zdejších křesťanů. Při jeho návštěvě také předáme sbírku, kterou tím ke dni 21. září ukončíme.

Do té doby je možné přispět na číslo účtu: 107-4841870287/0100, variabilní symbol 201801 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“).