Fotky z provinční pouti

Letošní provinční pouť byla krásná. Večer jsme se podělili o to, co je v našich klášterech nového, čím kdo žije. 

Ráno 17.9.2018 jsme pak putovali do želivského kláštera, kde jsme po mši svaté obnovili zasvěcení provincie Panně Marii. Mile nás zde přivítal otec opat premonstrátů Jáchym a převor Tadeáš.