Zpráva o pomoci potřebným v roce 2018

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu. Zde se můžete podívat, jak byly v loňském roce peníze využity nebo se dozvědět o možnostech, jak pomoci. Za vše upřímné Pán Bůh odplať.

V r. 2018 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Účel v.s. Celkem darováno Dosud využito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi 201301 24 500,00 Kč 240 000,00 Kč
Sbírka pro Sýrii 201801 151 600,00 Kč 120 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi 201802 32 050,00 Kč 61 000,00 Kč
Pomoc statečné ženě 201803 10 700,00 Kč 6 000,00 Kč
Pohřby pro lidi bez domova 201804 730,00 Kč 45 000,00 Kč
Bez určení úmyslu   64 577,00 Kč 10 000,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, všechny se podařily dotáhnout ke zdárnému řešení, krom jednoho, kde situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – V říjnu se podařilo díky dárcům a našim pomocníkům dotáhnout do konce ukončení exekuce s úplným splacením dluhů. Většina peněz se použila na splacení dluhu a část byla použita jako příspěvek na bydlení a nový start.

Sbírka pro Sýrii – Do ukončení sbírky na Sýrii přišlo na účet 120tisíc korun, které byly předány P. Fádímu Azarovi ofm z Damašku při jeho návštěvě Prahy a zbytek peněz (31600), které přišly po ukončení sbírky budou předány dodatečně.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 61tisíc korun. Maminka nyní pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý. Na postižené dítě se zatím nepodařilo získat příspěvek na péči.

Pomoc statečné ženě – této statečné ženě jsme v průběhu roku přispěli částkou 6000 na bydlení a nyní čekáme, až bude mít odpracovanou dobu potřebnou pro přiznání invalidního důchodu. Do té doby jí budeme přispívat měsíčně na živobytí. Mezitím řešíme také její oddlužení. V tomto roce se také díky pomoci podařily zlepšit i její sociální kontakty s rodinou a stálost v zaměstnání.

Pohřby pro lidi bez domova – letos zemřeli při našem klášteře tři lidé, kteří neměli na zaplacení pohřbu. Dva z nich byli „potřební“ bydlící v klášteře našich bratří. Každému z nich jsme přispěli částkou 15tis.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby. V minulém roce jsme tyto prostředky použili na doplnění pro úmysly, kde se nevybrala potřebná částka a 10tis. jsme darovali na azylový dům maminek s dětmi.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál

Aktuální možnosti, jak spolu s námi pomoci potřebným lidem, naleznete na naší stránce Pomozme.