Fotky a video z rohožkové kapituly

Jedním z důležitých prvků pro františkány je bratrské společenství. Svatého Františka oslovil verš z Bible, kdy Ježíš posílá apoštoly do světa po dvou. Toto bylo jedním z témat naší tzv. rohožkové kapituly, která proběhla 2. – 4.  června 2019 v klášteře v Hájku.

Na mariánském poutním místě jsme se společně modlili, hledali cesty i trávili čas a vytvářeli vztahy. Hostem byl italský bratr Arturo, který přednášel o tom, jak žít františkánské charisma v současnosti. Tento bratr tráví čtyři měsíce v roce na poustevně, čtyři pomáhá v pastoraci a další čtyři pořádá s bratřími misie po Itálii. Mezi dalšími tématy byl i kontemplativní rozměr, jak žít ve spojení s Bohem i v běžných činnostech. Františkáni se totiž nazývají „kontemplativním a misijním bratrským společenstvím“.

Většina z 37 přítomných bratrů a postulantů se také vydala na nedalekou Budeč, kde se nachází nejstarší stojící stavba v ČR, kostel sv. Petra a Pavla. Zde také pobýval v mládí sv. Václav.

 Název „rohožková“ kapitula se datuje do prvních dob řádu, kdy se v Assisi sešlo na 5.000 bratří. Jelikož neměli kde bydlet, spali na rohožkách. Každý rok, kdy nemáme v provincii volební kapitulu, se tedy společně scházíme, abychom se povzbudili ve víře a zažili radost z našeho bratrského společenství.