Papež František napsal dopis o významu betlémů

Papež František navštívil v neděli poutní místo Greccio, v kterém v roce 1223 svatý František z Assisi poprvé vytvořil jesličky. Papež zde také podepsal list Admirabile signum o významu a hodnotě betlémů.

Dopisem chce papež podle svých slov podpořit „krásnou tradici“ stavět betlémy v rodinách, ale i umisťovat je na pracoviště, do škol, nemocnic, vězení nebo na náměstí.

 „Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti,“ píše papež František v novém listu. „Dar života, pro každého z nás tajemný, nás uchvacuje ještě víc, když vidíme, že Ten,  který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval nám svého Syna, který nám odpouští a pozvedá z hříchu.“

V listu také papež připomíná událost, kdy svatý František z Assisi o vánoční noci roku 1223 v Grecciu vytvořil první jesličky, a zavedl tak tradici, jež se následně rozšířila po celém světě.

„Již od svého františkánského původu jsou jesličky především pozváním „cítit“ a „dotknout se“ chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením,“ píše papež dále. „A je také implicitní výzvou k jeho následování cestou pokory, chudoby a sebezřeknutí, jež vede od betlémských jeslí ke Kříži. Zve na setkání s ním a ke slitovné službě těm nejpotřebnějším bratřím a sestrám,“

Římský biskup také komentuje symboliku různých postav nebo výjevů, které se často v betlémech objevují.

Jesličky podle papeže hovoří především o Boží blízkosti, jak píše v závěru: „Všude a jakoukoli formou vyprávějí jesličky o Boží lásce, o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám řekl, jak blízko je každé lidské bytosti v jakékoli situaci, ve které se nachází. (…)Počínaje dětstvím a potom v každém životním období vychovávají k rozjímání o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, abychom cítili a věřili, že Bůh je s námi a my jsme s ním, všichni jsme dcerami a syny díky onomu Dítěti, Božímu Synu a Panně Marii, a vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka otevřme srdce této jednoduché milosti a nechme, aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná modlitba: naše „děkování“ Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno a nenechat nás nikdy samotné.“

Plné znění listu papeže Františka Admirabile signum naleznete ZDE.

Úvodní foto: Mazur / catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA 2.0