Fotky a video z adventní obnovy pro mladé

První prosincový víkend jsme strávili na Velehradě spolu s mladými lidmi na adventní duchovní obnově.

Ve dvou dnech jsme se věnovali tématu identity Božího dítěte. Prožili jsme intenzivní, hluboký i krásný čas.