Přejeme milosti plné Vánoce

Přejeme milosti plné Vánoce 🙂

Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci čekám
s písní se modlím k Bohu svého žití.
Toto je den, který učinil Pán,
jásavě se radujeme z něho.
Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán,
při cestě byl položen do jeslí,
protože se pro něj nenašlo místo pod střechou.


[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]