Výstava v ambitu pražského kláštera

Od 11.1. 2020 bude hostit ambit našeho pražského kláštera (Jungmannovo nám. Praha) výstavu obrazů vytvořenou s hendikepovanými klienty.

Akci pořádají čtyři neziskové organizace s podporou františkánů.

Více informací najdete na plakátku a také na webu L’Arche:
http://www.benediktus.org/aktuality/spolu-vystava-obrazu-v-praze.html