Zpráva o pomoci potřebným v roce 2019

Děkujeme vám všem za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi. Ať vám náš dobrý Pán žehná!

V roce 2019 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka.

Sbírka pro Sýrii – Na žádost o pomoc našich bratří z Allepa jsme poslali prostředky, které přišly na náš účet částečně v minulém roce a částečně v tomto a to sice 34 900Kč. Prostředky jsme poslali  organizaci ATS Pro Terra Sancta, která spolupracuje s naší františkánskou kustodi svaté země, pod kterou patří všechny naše kláštery a farnosti v Izraeli, Libanonu, Jordánsku, Sýrii a okolí.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 71 000 Kč. Maminka nyní pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý. Otec dítěte opět přestal platit alimenty. Na postižené dítě se zatím podařilo získat příspěvek na péči. Mamince jsme posílali 3000 každých 14 dní a nyní posíláme pravidelně 4000tisíce měsíčně.

Pomoc statečné ženě – této statečné ženě jsme v průběhu roku přispěli částkou 26 400Kč na bydlení a trvalý pobyt v Praze a stále čekáme, až bude mít odpracovanou dobu potřebnou pro přiznání invalidního důchodu, který se jí již pokoušíme vyřídit a doplatit částku za neodpracovanéměsíce, aby mohla důchod pobírat. Do té doby jí budeme přispívat měsíčně na živobytí. Mezitím řešíme také její oddlužení. Podařilo se zrušit několik exekucí za pomoci dobrých pomocníků. Tato statečná žena také studuje KTF UK a studium jí jde.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby. V minulém roce jsme tyto prostředky použili mimo jiné na tyto účely: dary na nájem pro lidi v krajní nouzi (10tis. rodině v nouzi, 10tis. nemocné mamince se synem v nouzi, 7tis. rodině v nouzi, 3700kč pro maminku v nouzi), 10tis.pro maminku vdovu se dvěma malými dětmi na živobytí, 50tis. pro maminku s 5 dětmi, (2 z nich vážně psychicky nemocné) na rekonstrukci havarijní elektriky v bytě, 20tis.pro dívčí katolickou školu.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál


Úvodní foto: Karel Navrátil