Přejeme radostné Velikonoce

Milí SvatoFrantiškovi přátelé,

rád bych vám za nás františkány popřál i v této nelehké době pro svět Radostné Velikonoce! Kristus vstal z mrtvých!

Chtěl bych nejdříve vyjádřit vděčnost a úctu všem zdravotníkům – sestrám a lékařům, všem, kdo se jakkoliv nasazují, i těm, kdo jsou ve vedoucích pozicích a snaží se zodpovědně rozhodovat. Jsme vděční za vás starší, kteří jste nám teď vzácnější!! Napadají nás možná otázky: „Proč?“ nebo: „Je tento virus lidmi vytvořený nebo ne?“ „Co bude po této těžké době? Budeme mít práci? Budeme mít na živobytí?“ Musím poctivě říct, že mám více otázek než odpovědí.

Čeho si ale všímám, že je tato doba dobou mnoha šancí. Jako prázdný hrob byl začátkem mnoha osobních setkání se Vzkříšeným Kristem, proč by tímto začátkem nemohli být letos naše prázdné velikonoční kostely? Jak jsem slyšel od mnohých vás, kteří žijete v rodinách, tak se tato krize stala novou hezkou zkušeností vašich rodinných modliteb. Mnoho křesťanů se osobně i spolu začalo modlit, aktivovaly se nové služby pro lidi bez domova a sociální pomoci. Náš otec Benedikt se stal nejstarším františkánským youtuberem, … .

A tak nám všem přeji nejen o těchto Velikonocích mnoho nových krásných setkání s živým Ježíšem i ochotu tvořit s Ježíšem sítě (NETY) v našem srdci i pomoci pro druhé okolo nás – modlitební, charitativní sítě lidské blízkosti a pomoci.

Bratr Jakub