Výstava o P. Petrovi Pavlíčkovi OFM

Od 26.5. do 30.6. 2020 je v Praze k vidění jedinečná výstava svého druhu o životě a odkazu P. Petra Pavlíčka OFM, zakladatele celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. V roce 2000 byl zahájen proces Pavlíčkova blahořečení.

P. Petr Pavlíček OFM (1902-1982) je pozoruhodnou postavou 20. století jak františkánského řádu, tak i církve vůbec. V roce 2000 byl zahájen proces jeho blahořečení. Své prožitky spojené se světovými válkami (např. boje a zajetí v Normandii v roce 1944), se zjevením Panny Marie ve Fatimě a také se svou složitou cestou víry zúročil v založení celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. Tomuto hnutí se mimo jiné připisuje zásadní podíl na tom, že v roce 1955 po složitých jednáních sovětská vojska opustila Rakousko, což se tehdy považovalo fakticky za zázrak.

Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu, zachycuje život P. Petra Pavlíčka právě v kontextu pohnutých dějinných událostí, ale i v rámci českého prostředí. Představuje proto jednak různé už publikované, ale také dosud neznámé dokumenty, fotografie, texty. Navíc jsou zde i jeho vzácné osobní věci, hábit, solideo či kněžský ornát.