Myslíme na vás

Milí přátelé naši i sv. Františka !

Rádi bychom vám chtěli vyjádřit naši blízkost a modlitbu v tomto pro mnohé z vás náročném koronavirovém čase. Když jsem nedávno prožíval v izolaci kláštera covid-19, po pár fyzicky náročných dnech jsem začal prožívat zvláštní blízkost nebeského Otce skrze modlitbu i péči a starost druhých. Až bych řekl, že jsem dostával znamení, že je Nebeský Otec blízko. V té době jsem viděl film o Fatimě a dozvěděl jsem se dvě skutečnosti, které mne překvapily. Mnoho lidí tenkrát bylo nemocných a někteří i zemřeli na španělskou chřipku. I fatimské děti Hyacinta a František. Panna Maria všechny tři děti během zjevení předtím navštívila. Dvěma dětem slíbila, že budou brzy u ní a u Ježíše v ráji, třetímu dítěti Lucii poprosila, aby ještě měla trpělivost, že tu na zemi musí ještě dlouhá léta mnoho vykonat. Ale všechny tři děti poprosila, ať se modlí za mír ve světě.

Nějak jsem si u toho uvědomil, že jsme opravdu v Božích rukou. Že Pán je s námi, ví o nás a stará se o nás. Zvláště, když mu svěříme sebe i naše blízké, že nás provází v našich obavách, ve strachu, ve starostech o naše blízké, v nemocech našich i našich drahých, a že v jeho rukou jsou i ti, které si povolal a třeba povolá k sobě.

Z bratří covid-19 již prošla asi čtvrtina provincie. Děkujeme za vaši modlitbu a blízkost. Jsem rád, že vám můžeme být blízko (nakolik nám to opatření a bezpečnost dovolí), kde to jde osobně, nebo skrze přenášené mše, modlitbu i komunikační prostředky.

Přeji vám tuto Boží zvláštní blízkost i vzájemnou blízkost s druhými! Zvláště myslíme na ty, kteří prožívají něco těžkého a na ty, které si Pán v tomto čase povolal nebo povolá k sobě.

Bratr Jakub a bratři františkáni +