Přejeme radostné Velikonoce

Milí přátelé sv. Františka a nás františkánů,

přejeme vám k těmto Velikonocům v této náročné době hodně radosti, naděje a Boží i lidské blízkosti! Neseme vás v modlitbě a prosíme i o tu vaši!

Bratři františkáni