Sestry klarisky zvolily nové vedení

Sestry klarisky v Brně-Soběšicích zvolily na své kapitule nové vedení kláštera. Abatyší se stala sestra Marie Agnes Špinerová, vikářkou a 1. diskrétkou sestra Marie Benedikta Lišková, 2. diskrétkou sestra Marie Anežka Večeřová.

Sestry klarisky vznikly za života sv. Františka z Assisi, který pro ně sestavil pravidla života, tzv. „formu vivendi“. Tato pravidla začlenila svatá r. 1253 do své Řehole. Sestry vnímají jako své poslání hledat Boha a snažit se žít ponořeny v modlitbě. „Celou naši existenci předáváme Bohu ve slibech poslušnosti, chudoby a čistoty. V tom spočívá intensivní forma následování Ježíše, jak ji nacházíme v evangeliu. (…)  Vrcholem všeho je život lásky jako odpověď na Lásku, kterou nám dává Bůh. Proto smíme žít v jednoduchosti, bez materiálního zajištění, stejně tak jako žil Ježíš. Sesterské společenství nám je pomocí a oporou,“ píší sestry na svých stránkách. V současné době je na světě kolem 750 klášterů, kde žije zhruba 16 tisíc sester.