Děkujeme za 99 let života bratra Benedikta

Děkujeme Bohu za dar našeho bratra Benedikta, který dnes – 5. srpna 2021 – slaví své 99. narozeniny. Díky i tobě, Benedikte, za to, že ukazuješ, jaký smysl má život naplněný Bohem.