Místo pro nový začátek: Pomozme společně dětem zasaženým válkou v Latákii

Pomozme společně dětem zasaženým válkou v syrském přístavním městě Latákie. Projekt „Místo pro nový začátek“ pořádaný františkánskou nadací Pro Terra Sancta ve spolupráci s františkánskou farností v Latákii pomáhá dětem, které prožily traumatické zkušenosti spojené s válkou.  

Deset let války zanechalo v Sýrii tragické následky. V roce 2020 potřebovalo humanitární pomoc 11,1 milionů obyvatel. Přes 90 procent lidí žije pod hranici chudoby, k čemuž přispěl také prudký pád syrské měny i mezinárodní sankce. Plat 90 procent pracujících nepřesahuje 50.000 syrských liber, což nyní představuje příjem pro rodinu 15 Kč na den. Potíže s importem prvotních surovin způsobily katastrofický nárůst cen léků nebo mléka pro děti. Nedostatek nafty zase vede k tomu, že obyvatelé žijí většinu dne ve tmě, v zimě není možné se zahřát. To způsobilo další ztrátu pracovních míst. V uplynulém roce vzrostl počet lidí, kteří trpí nedostatkem potravin, o 22 %, z 6,5 mil. v roce 2019 na 7,9 milionu osob v roce 2020.

Válka zanechala stopy i na těch nejmladších. 42 procent domácností v průzkumech uvádí, že jejich děti trpí psychosociálními problémy (noční můry, setrvalý smutek, úzkosti apod.) Odhaduje se, že 2,45 milionů dětí od 5 do 17 let nechodí do školy. Mnohé jsou kvůli obživě vystaveny dětské práci nebo dětským sňatkům. Třetina školou povinných žije mimo své domovy, více než třetina škol je částečně nebo zcela zničená.

Podle zprávy OSN mapující potřeby obyvatel Sýrie v letech 2017-2019 zažilo každý měsíc 30 tisíc lidí psychické trauma, 2,8 milionů lidí mají trvalé psychické potíže, třetina z nich jsou děti. Mnoho dětí je zanedbáváno a přehlíženo, trpí sociální izolací a strachem, že budou opuštěni. Těmto obzvláště hrozí riziko fyzického, sexuálního a emočního zneužívání. V situaci obecné bezmoci a neschopnosti odpovídat na každodenní potřeby také roste domácí násilí.

Následkem prožitých traumat a násilí žijí děti deformovaný život a nejsou schopny adekvátně vyjádřit své pocity, reakce, emoce nebo formulovat svůj pohled na svou současnou situaci. Objevuje se odpojení se od společnosti, nezájem, reakce dětí bývají nevypočitatelné – je například obtížné vytušit, kdy se budou smát nebo plakat.

Projekt Místo pro nový začátek chce podpořit psychickou a sociální stabilitu dětí v Latákii, přístavním městě na severozápadě Sýrie. V minulých letech přišlo do tohoto města mnoho rodin, jejichž děti se staly svědkem brutálního násilí, ztráty členů rodiny nebo přátel, strachu a nebezpečí.

Skrze vytvoření bezpečného a přátelského místa chce projekt zahájit uzdravující proces, a to skrze různé terapeutické aktivity, jako je např. sport, umění, kreslení, hudba, divadlo, fotografie nebo cílená psychologická podpora. Cílem aktivit je identifikovat problém dítěte a v případě potřeby pomoci, příp. rozvinout kreativní stránku dítěte. Na začátku projektu projdou děti vyšetřením na přítomnost vážných psychických obtíží (posttraumatická stresová porucha, úzkost, strach, hněv a agrese), aby mohly v případě potřeby dostat specifickou psychologickou podporu. Projektu se zúčastní 200 dětí, do aktivit je zapojený tým lidí včetně profesionálních psychologů.

Projekt navazuje na pilotní aktivity proběhlé v letech 2019-2020 ve Františkánském centru péče (Franciscan Care Center) v Aleppu. U 70 procent dětí a dospívajících, které se aktivit účastnili, nastalo zlepšení v oblasti vývoje a psychického a sociálního stavu. Více o projektu se můžete dočíst v příloze (anglicky).

Pomoc je možné zaslat přes náš františkánský účet:
Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:
Variab. symbol (nutné): 202102