Zpráva o pomoci potřebným v roce 2021

Děkujeme vám za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

V r. 2021 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Přehled darů – r. 2021
Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc zdravotní sestře2021037 500,00 Kč18 000,00 Kč
Pomoc dětem v syrské Latákii202102 (201801)40 500,00+ Kč106 490,00 Kč
Příspěvek na zdravotní pomůcku-ukončeno20210137 575,00 Kč50 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi20180275 455,00 Kč59 000,00 Kč
Pomoc statečné ženě – ukončeno2018033 650,00 Kč
Restart pro lidi bez domova20180417 500,00 Kč17 500,00 Kč
Bez určení úmyslu495 406,00 Kč475 431,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly za minulý rok, situace je takováto:

Pomoc pro Sýrii – Na žádost o pomoc našich bratří františkánů, kteří působí v Sýrii, jsme v roce 2020 předali peníze pro Allepo  skrze organizaci Pro Terra Sancta, která tam působí. Nyní skrze tu samou organizaci sbíráme  prostředky pro děti v Latákii, kde máme přímý kontakt s naším bratrem Fádí Azarem ofm. Peníze nasbírané v roce 2021 jsme poslali s novými dary v březnu v aktuálním roce 2022 a to sice 106 490,- Kč. Kvůli přísným sankcím vůči Sýrii je situace pro místní lidi velmi těžká a lidé Sýrii trpí hladem, jejich syrské peníze ztratily hodnotu a místní křesťané žijí hodně z darů, rozhodli jsme se v podpoře pro místní pokračovat.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 59 000,- Kč. Maminka stále pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý, absolvovala poslední dobou zase několik operací (při poslední ji museli oživovat). Otec dětí stále neplatí alimenty a nechce pomáhat s péčí o děti. S tím občas pomáhá několik málo věrných přátel. Mamince posíláme pravidelně 4000 měsíčně. Poslední měsíce kolem operací jsme příspěvek zvýšili. V krizových situacích posíláme i další podporu v nouzi.

Příspěvek na zdravotní pomůcku – Darovali jsme 50 000,- Kč na pořízení schodištního výtahu pro důchodce (otce rodiny) z Hané, který náhle přišel o nohy a rodina neměla prostředky na tuto náročnou pomůcku. Z vašich darů jsme přímo na tento účel vybrali 37 575,- Kč, zbytek jsme doplatili z darů „na úmysl provinciála“.

Pomoc statečné ženěTuto sbírku se podařilo zdárně ukončit. Statečná žena dodělává magisterský titul na Katolické teologické fakultě UK, pracuje s částečným invalidním důchodem jako uklízečka a bydlí v sociálním bytě. Zároveň ji běží druhý rok insolvence. Všem dárcům spolu s ní moc děkujeme. Jistě i tato žena, která je i velká modlitebnice se za všechny dárce modlí.

Restart pro lidi bez domova – původně užší úmysl „na pohřby lidí bez domova“ jsme rozšířili ještě i na dobu jejich života zde na zemi J, kdy peníze chceme používat mimo jiné  na zaplacení kauce na bydlení. Tito lidé, kteří žili nějaký čas u našich bratří v Moravské Třebové nebo jsou s nimi bratři v osobním kontaktu a bratři o jejich situaci vědí, a nyní zkoušejí samostatnější „restart do života“. Na tento úmysl jsme v roce 2021 vybrali i darovali 17 500,- Kč.

Pomoc zdravotní sestře s onkologickou diagnózou – této zdravotní sestře, která musí dojíždět do Prahy na různá zdravotní vyšetření, pomáháme částkou 3 000,- Kč měsíčně. Tyto prostředky používá hlavně na pokrytí léků a zdravotních vyšetření (oční, epilepsie, cukrovka, atd…). Minulý rok jsme darovali na tento účel 18 000,– Kč. Z vašich darů jsme nasbírali na tento účel 7 500,-kč. Zbytek jsme doplnili z peněz „na úmysl provinciála“.

Dary bez určení úmyslu –V minulém roce jsme tyto prostředky použili mimo jiné na tyto účely: 308 600,- jsme darovali na pomoc 2 rodinám s rekonstrukcí střech po tornádu na Moravě, 20 0000,- na domácí hospic, 7 000,- nemocné paní na ubytovnu, než se jí podařilo sehnat práci a částku 95 000,- jsme rozdělili mezi potřebné rodiny na pomoc s živobytím, energií a nájmem, atd… . Malá část financí jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky za služby, apod.) a zbylé finance dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby.

Nově nám v roce 2022 přibyl úmysl „Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi“ – Prosíme o pomoc pro náhle ovdovělého tatínka tří dětí, který kromě nesmírné bolesti ze ztráty milované ženy musí čelit i velkým finančním starostem s rozestavěným domem a hypotékou…

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál