Františkánské řády zvou 11.10. k modlitbě a postu za mír

Představení františkánských řádů vyzývají k modlitbám a postu za mír 11. října 2022. Zveřejňujeme celý text výzvy:

Drazí bratři a sestry františkánské rodiny, ať vám Pán daruje pokoj!

Sešli jsme se ve městě svatého Františka u příležitosti jeho svátku a rádi
bychom vás srdečně vyzvali, abyste v této pro lidstvo velmi těžké době zůstali
vnímaví k tématu míru. Rádi bychom vyjádřili veškerý zájem o mír, který cítíme,
zejména tváří v tvář utrpení, které již bylo způsobeno tolika lidem, a riziku
použití jaderných zbraní.

Svatý František dostal od Pána výzvu, aby se obrátil na všechny: „Ať vám
Pán daruje pokoj!“. Přijímáme dar pokoje skrze obrácení srdce a jsme povoláni
stát se tichými, pokojnými, skromnými, pokornými muži a ženami, bez svárů a
soupeření. Vydávejme tedy svědectví o pokoji, který jsme obdrželi.

Mírem se nic nemůže ztratit. Válkou se může ztratit vše. Kéž se lidé
vrátí k vzájemnému porozumění. Nechť pokračují ve vyjednávání. Budou-li
jednat s dobrou vůlí a respektem k právům druhé strany, uvědomí si, že
upřímné a účinné jednání nikdy nevylučuje čestný úspěch“. Toto zvolání, které
Pius XII. adresoval všem v předvečer vypuknutí druhé světové války v roce
1939, je dnes dramaticky aktuální. „Už nikdy válku!„, zvolal svatý Pavel VI.
před shromážděním OSN, válku, kterou svatý Jan Pavel II. označil za
dobrodružství bez návratu„. Papež František se 25. září 2015 obrátil na OSN
s totožnou žádostí: „Už žádná válka, popření všech práv„.

Naslouchajíce znamením doby a těmto slovům charismatu a našich
pastýřů, vyzýváme každého z vás, abyste v sobě intenzivně nesli zápal pro mír
a starost o něj, spolu s neustálou přímluvou za tento vzácný dar.

Proto vás jako Františkánská rodina prosíme o zvláštní den postu a
modlitby 11. října 2022.
Když ve zlu vidíme tajemství nepravosti v akci, reagujme pokáním a modlitbou, podporou smíření a míru, zvyšováním
povědomí o této zásadní otázce mezi námi a mnoha dalšími. V našem
vzdělávání a kázání, v různých projektech služby a práce, v našem hlásání a v
našem každodenním životě jsou smíření a pokoj přítomny se silou a
přesvědčením.

Svěřujeme Královně míru, svatému Františkovi, svaté Kláře a svaté
Alžbětě, pokojným a pokorným, velký a naléhavý úmysl míru, a zdravíme vás
bratrským objetím.

Assisi, 4. října 2022

Slavnost svatého Františka z Assisi, herolda míru

Sr. Daisy Kalamparamban AFBP
Vice-prezident IFC-TOR

Fra Massimo Fusarelli OFM
Generální ministr

Fra Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv
Generální ministr

Tibor Kauser OFS
Generální ministr

Fra Roberto Genuin OFM Cap
Generální ministr

Fra Amando Trujillo Cano TOR
Generální ministr, Představený CFF