Zveme mladé lidi na prázdninovou františkánskou pouť

Zveme mladé lidi na prázdninovou Františkánskou pouť, kterou půjdeme 29.7. – 2.8.2023.

Akce je pro mladé lidi 18-35 let. Vrcholem pouti bude společná modlitba chval a noční adorace v klášteře v Hájku u Prahy. V poslední den pak oslavíme slavnost Porciunkule, která bývá také nazývána „Odpuštěním z Assisi“.

Přihlašovat se můžete zde: https://bit.ly/frantiskanskapout2023

Více informací bude vědět bratr Bernard, bernard@ofm.cz.