Zpráva o pomoci potřebným v roce 2022

Děkujeme vám za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

V r. 2022 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Přehled darů – r. 2022   
Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc bratřím na Ukrajině2202161 652,00 Kč159 934,14 Kč
Pomoc ovdovělému tatínkovi20220126 350,00 Kč60 000,00 Kč
Pomoc zdravotní sestře20210362 000,00 Kč36 000,00 Kč
Pomoc dětem v syrské Latákii202102101 000,00 Kč106 489,32 Kč
Restart pro lidi bez domova20180410 000,00 Kč10 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi20180279 900,00 Kč99 000,00 Kč
Podej ruku Ukrajině 0,00 Kč28 720,00 Kč
Bez určení úmyslu 238 260,00 Kč268 738,49 Kč
poplatky, vedení účtu, úroky, srážková daň  1 723,74 Kč
  679 162,00 Kč770 605,69 Kč

Úmysly, které pokračují

Pomoc dětem v syrské Latákii – v.s. 202102

V této pomoci na stejný projekt pokračujeme dále.

Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou – v.s. 202103

Zdravotní situace této ženy(bývalé zdravotní sestry) se dále zhoršuje kvůli onkologickým a dalším zdravotním potížím, takže pomoc zůstává stále aktuální.

Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802

Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové – v.s. 201804

Tyto vybrané prostředky používáme na pomoc lidem bez domova, o které se starají bratří v Moravské Třebové, např. na zaplacení kauce na bydlení. Jedná se o lidi, kteří žili nějaký čas u našich bratří v Moravské Třebové nebo jsou s nimi bratři v osobním kontaktu a bratři o jejich situaci vědí, a nyní zkoušejí samostatnější „restart do života“. Na tento úmysl jsme v roce 2022 vybrali i darovali 10 000,- Kč.

Nové úmysly

Pomoc ženě v hmotné nouzi – v.s. 202302

Prosíme o pomoc pro ženu, která zůstala sama ve složité situaci. Pomáhala své mamince v těžké nemoci. Nákup léků a náklady na nevyhnutnou rekonstrukci domku vedli k půjčkám, které musí teď splácet. Maminka zemřela a tak je na splátky sama. Krom toho dočasně ztratila práci. Pomoc směřuje k dočasné podpoře – překlenout po dobu několika měsíců těžkou finanční situaci.

Úmysly, které ukončujeme

Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi – ukončujeme k červnu 2023

Děkujeme za pomoc pro náhle ovdovělého tatínka tří dětí, který kromě nesmírné bolesti ze ztráty milované ženy musel čelit i velkým finančním starostem s rozestavěným domem a hypotékou. Nyní se mu podařilo stavbu domu dokončit, přestěhovat se do něj a stabilizovat svou situaci a tak tento účel ukončujeme k červnu tohoto roku.

Ukrajina

Spolu s Nadačním fondem sester františkánek a kláštery bratří v ČR jsme jako provincie podpořili finančními prostředky bratry na Ukrajině a lidi, o které se starají. Pomoc v první fázi šla hlavně na potraviny a v druhé fázi jsme koupili spolu s ostatními dárci 4 generátory do 4 klášterů a kostelů na výrobu elektřiny.

Dary bez určení úmyslu

V minulém roce jsme tyto prostředky darovali většinou na jednorázovou pomoc s živobytím, nájmem či zaplacením energií před jejich vypnutím či vystěhováním, dále pak na zdravotní výdaje a podobné.  Nějaké prostředky jsme věnovali na podporu Chráněné dílny Inspirace. Malá část prostředků je využita na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky za služby, apod.) a zbylé finance dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby v následujícím roce.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!