Vychází dárková brožura modliteb sv. Františka z Assisi

V předvečer slavnosti sv. Františka vychází dárková brožura Chvalte a dobrořečte s modlitbami sv. Františka z Assisi. Publikace, kterou pro naši františkánskou provincii vydalo nakladatelství Doron, obsahuje modlitby i některá povzbuzení Chuďáska z Assisi. Doplněna je o fotografie z míst spojených se sv. Františkem od br. Bernarda Mléčky OFM. Brožura vychází u příležitosti 800. výročí událostí posledních let sv. Františka.

„Kéž tato malá příručka modliteb přinese užitek všem poutníkům na tato místa. Věřím, že může být inspirací i těm z vás, kteří se budete Františkovy modlitby modlit tam, kde se právě nacházíte. Kéž jeho hlas rozezní naše nitro chválou našeho Pána a Spasitele i soucitem k jeho utrpení,“ píše v předmluvě provinciál františkánů br. Jakub Sadílek.

Knihu je možné objednat v nakladatelství DORON.