Začala připomínka osmistého výročí stigmatizace sv. Františka

V pátek 5. ledna 2024 zahájila františkánská rodina na celém světě připomínku osmistého

výročí stigmatizace svatého Františka. Na místě La Verna ve střední Itálii, kde přijal svatý František roku 1224 Kristovy rány, se konala akce nazvaná „Z ran nový život“.

Připomínka začala breviářem a mší svatou slavenou generálním ministrem františkánů br. Massimem Fusarellim. Ve své homilii br. Massimo připomněl, jak tajemství kříže poznamenalo celý Františkův život: „Rád přemýšlím o Františkově niterném životopise jako o cestě v soustředných kruzích, které ho vedly do středu, jímž je Ježíš. Právě jsme ho o Vánocích kontemplovali v Grecciu, kde chtěl František na vlastní oči vidět chudobu a strádání, v nichž se Ježíš chtěl narodit, onu chudou a pokornou cestu, kterou si zvolil, aby k nám přišel, aby dorazil sem do La Verny – a z Greccia do La Verny není cesta úplně přímá, ale vnitřně ano -, kde se František nechává přitahovat tajemstvím svého ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána, protože Serafín projevuje zároveň bolest i nevýslovnou radost: středem Františkovy cesty je Ježíš Kristus. Zdá se to tak prosté, ale osmisté výročí, které dnes zahajujeme, nám to může připomenout“. Po bohoslužbě se v kapli Stigmatizace na La Verně konal obřad zahájení připomínky 800 let, kde byli přítomni i generální ministři různých částí františkánské rodiny.

V České republice si budou výročí připomínat bratři v jednotlivých komunitách, v polovině května se pak celá františkánská rodina setká v Zásmukách.

Připomínka stigmatizace sv. Františka je součástí tzv. Františkánského výročí, kdy si připomínáme události ze závěru života sv. Františka: 800. výročí Potvrzené řehole a Vánoc v Grecciu, kdy sv. František vůbec poprvé sestavil jesličky (2023), dále výročí přijetí Kristových ran-stigmat (2024), 800 let od Chvalozpěvu stvoření (2025) a Františkova přechodu do nebe (2026).

Zdroj: ofm.org