Pomozme se střechou nad hlavou

Podpořme, prosíme, opravu střechy fary ve Starém Městě u Moravské Třebové.

Tato historicky hodnotná a památkově chráněná budova slouží jako domov pro více než dvacet sociálně vyloučených osob. Pro mnohé z nich představuje farní budova první krok na cestě k nové naději, ať už jsou to lidé bojující s nástrahami ulice nebo ti, kteří hledají nový začátek po obtížných životních zvratech. Na této cestě je doprovází bratři františkáni z nedalekého kláštera.

Bohužel, celá budova je v havarijním stavu. Střecha prosakuje a voda poškozuje konstrukci krovu, stropy a stěny. Oprava krovu a výměna krytiny je neodkladná a musí být provedena v letošním roce.

Možné pomoci je na portálu Donio: https://www.donio.cz/strecha-nad-hlavou-buh-nade-mnou