Nová kniha o misiích po františkánsku

V nakladatelství Doron vychází kniha Vykročit do neznáma, misie po františkánsku od františkánského bratra Jacka Mardesica.

Bratr Jack Mardesic je členem malé františkánské komunity žijící v Bruselu. Často vyráží na krátkodobé misie ve stylu svatého Františka, tedy s modlitbou, ale bez peněz, bez zásob jídla a bez domluveného noclehu. V této nezajištěnosti pak zažívají nejen řadu zajímavých setkání, ale i překvapivou péči Boží prozřetelnosti. Příhody bratra Jacka a jeho druhů se odehrávají v různých městech Evropy a naléhavě připomínají skutečnost, že misijní pole je všude kolem nás a že ochota lidí naslouchat svědectví o Bohu je mnohem větší než ochota křesťanů svědčit o radosti z Boží blízkosti.

Bratr Jack Mardesic (nar. 1980) má zčásti chorvatské kořeny, ale narodil se a vyrůstal v Austrálii. Po svém obrácení v jednadvaceti letech objevil i povolání k řeholnímu životu. Několik let strávil na formaci v Římě a nyní je členem františkánské komunity působící v Bruselu. Odtud se pravidelně vydává s někým z bratří, z farníků nebo se skupinou mladých na misie po františkánsku, o nichž pojednává tato kniha.

Knihu je možné objednat zde.