Františkánská pouť pro mladé

Začátek: 29.7.2022
Konec: 2.8.2022
Čas: 0:00 - 0:00

Zveme mladé lidi k prázdninovému putování, které půjdeme 29.7. – 2.8.2022.

Vrcholem pouti bude společná modlitba chval a noční adorace v pondělí. V úterý pak oslavíme slavnost Porciunkule, která bývá také nazývána „Odpuštěním z Assisi“.

Akce je pro mladé lidi 18-35 let.

Přihlašovat se můžete na odkazu https://bit.ly/frantiskanskapout2022