Fotky z Františkánské pouti do Hájku

Před svátkem Panny Marie Andělské (tzv. Porciunkule) jsme putovali spolu s mladými lidmi několik dní do Hájku.