Pohřeb bratra Tomáše

Datum: 10.12.2019
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. Tomáš Pavel Genrt OFM dovršil svůj život v pondělí 2. prosince 2019 v pražské nemocnici na Bulovce ve věku 87 let, v 59. roce řeholního života a v 51. roce kněžství.

Za jeho nelehký a bratrsky prožitý život poděkujeme při zádušní mši svaté
v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v úterý 10. prosince 2019 v 10 hod.
Poté bude uložen do hrobu bratří na olšanském hřbitově, průvod ke hrobu začne ve 12 hod od hlavního vchodu.

Bratr Tomáš se narodil 3. července 1932 ve Žďárkách, které patřily pod farnost Hronov nad Metují. Měl čtyři sourozence, tři sestry, z nichž nejstarší zemřela už v dětství, a jednoho bratra. Blízko maturity na gymnáziu vstoupil do 3. řádu sv. Františka. S františkány měl kontakt také díky bratru Titovi Hanušovi pocházejícímu z téhož kraje, který se po zrušení klášterů a internaci na delší dobu vrátil do rodiště. V roce 1957 Pavel Genrt spolu s bratrancem Pavlem Kejdanou odešel do Roztok u Prahy, kde pracovali na stavbě řeholníci včetně bratra Aleše Zlámala a dalších františkánů. Tam u obou dozrálo povolání ke kněžství i k františkánství. Při tajné obláčce, kterou měli společně 9. června 1959 v kostele na Levém Hradci, přijal františkánský hábit a řeholní jméno Tomáš. První sliby složil 6. září 1960, věčné sliby 26. prosince 1963, kněžské svěcení přijal tajně v červnu 1968. Na začátku roku 1969 se stal členem první obnovené františkánské komunity vzniklé na faře ve Vrchlabí pod vedením Jana Baptisty Bárty. Po jejím zrušení za nastupující normalizace od roku 1970 do roku 2013 působil v litoměřické diecézi ve farnostech Hrádek nad Nisou, Chrastavě a okolí. Poslední roky strávil v pražském konventu Panny Marie Sněžné, kde kvůli nemocnému zraku s radostí vypomáhal alespoň ve zpovědní službě. Od závěru června 2019 pobýval v kněžském domově ve Staré Boleslavi v péči sester sv. Vincence.