Sestry klarisky v Brně-Soběšicích zvolily nové vedení

Sestry klarisky v Brně-Soběšicích zvolily na kapitule ve středu 26. června 2024 nové vedení kláštera.

Abatyší se stala s. Marie Anežka Večeřová (na fotce dole druhá zleva), vikářkou s. Marie Klára Vaňková (nahoře třetí zleva – počítáme i bratry) a diskrétkou s. Marie Simeona Jakubeková (nahoře šestá zleva).

Ať jim dobrý Bůh žehná.