Postní duchovní obnova ‚Návrat k Otci‘

Datum:
Čas: -

Zveme vás na duchovní obnovu ve Svatém roce milosrdenství na téma „Návrat k otci“.

Společný čas prožijeme s Božím slovem, slavením společné modlitby chval, promluvami a zajímavými svědectvími. Nabídnuta bude i přímluvná modlitba, adorace a svátost smíření. Setkání vyvrcholí v sobotu odpoledne slavením liturgie.

Obnovu pořáda Pastorační středisko Arcibiskupství pražského spolu s bratry františkány, Školskými sestrami sv. Františka a jejich přáteli.

Program:

PÁTEK 12. února
18.00  registrace
18.30  mše sv.
19.30  1. promluva – Máme Otce
20.15  modlitba

SOBOTA 13. února
9.00  Úvod do modlitby, chvály
10.00 1. promluva (P. Jakub Sadílek  OFM, P. Petr Beneš)
10.45  přestávka
11.15  2. promluva (Radim Němeček, Dominik Jurásek)
12.00  oběd (možnost adorace)
13.00  3. promluva (P. Jakub Sadílek OFM)
13.45  svátost smíření, přímluvná modlitby, adorace
15.30  mše sv. (17.00 – přibližný konec duchovní obnovy)

Cena: 200 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, vyberte si bagetu k obědu)

postn obnova navrat k otci