Poutě v Hájku u Prahy v roce 2016

Datum:
Čas: -

Zveme vás na poutě na tiché mariánské poutní místo Hájek u Prahy. Starší bratři je nazývali domovem, protože kde je matka – Maria -, tam je i domov.

„Klášter v Hájku, se svojí nejstarší mariánskou Loretou v Čechách a na Moravě, prožil chvíle slavné, kdy byl cílem tisíců poutníků ročně, ale prošel též těžkým obdobím, kdy na místo řeholníků a poutníků se stal střeženým objektem s tajnou vojenskou výrobou. Kdysi slavná a krásná mariánská svatyňka se stala zazděným skladištěm. Dnes se i tomuto místu pomalu začíná vracet život. A to jak postupnými opravami, tak i prostřednictvím těch kteří přicházejí, aby při společných poutích, či v soukromé modlitbě svěřili sebe i celé své rodiny do ochrany Panny Marie Hájecké,“ říká současný správce poutního místa P. Jan Vianney Dohnal OFM.

„Matka vytváří dětem pouto domova. Proto Hájek znamenal pro nás, stejně jako pro generaci našich předků-spolubratří, domov,“ vzpomínal na kláter v Hájku náš br. Bernard Říský.

Program poutí v letošním roce přinášíme na plakátku nebo jako pdf ke stažení.

Více informací o Hájku včetně dopravního spojení naleznete na internetových stránkách poutního místa.

Program poutí v Hájku 2016