Výstava o P. Petrovi Pavlíčkovi OFM

27.2.2020 - 13.4.2020

Praha

Od 27.2. do 13.4. 2020 bude v Praze k vidění jedinečná výstava svého druhu o životě a odkazu P. Petra Pavlíčka OFM, zakladatele celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. V roce 2000 byl zahájen proces Pavlíčkova blahořečení.

Ve čtvrtek 27. února v 17.00 v kostele sv. Anežky na Spořilově proběhne zahájení výstavy o P. Petru Pavlíčkovi OFM (1902-1982), který je pozoruhodnou postavou 20. století jak františkánského řádu, tak i církve vůbec. V roce 2000 byl zahájen proces jeho blahořečení. Své prožitky spojené se světovými válkami (např. boje a zajetí v Normandii v roce 1944), se zjevením Panny Marie ve Fatimě a také se svou složitou cestou víry zúročil v založení celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. Tomuto hnutí se mimo jiné připisuje zásadní podíl na tom, že v roce 1955 po složitých jednáních sovětská vojska opustila Rakousko, což se tehdy považovalo fakticky za zázrak.

Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu, zachycuje život P. Petra Pavlíčka právě v kontextu pohnutých dějinných událostí, ale i v rámci českého prostředí. Představí proto jednak různé už publikované, ale také dosud neznámé dokumenty, fotografie, texty. Navíc zde budou i jeho vzácné osobní věci, hábit, solideo či kněžský ornát. Zahájení budou hudebně doprovázet členové rodiny Pěruškových. Výstava proběhne v Praze na dvou místech. Po Spořilově bude přemístěna do ambitu kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, kde bude otevřena ve středu 18. března 2020 v 19.00.

br. Petr Regalát Beneš OFM

28.2. – 15.3. Kostel sv. Anežky České v Praze-Spořilově (zahájení 27.2. v 17 hodin)
19.3. – 13.4. Ambit kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, Jungmannovo náměstí (zahájení 18.3. v 19 hodin)