Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Srpen 12, 2015
Františkáni
No Comments

Dopisy sv. Kláry adresované sv. Anežce České jsou cenným pramenem spirituality assiské světice. Přinášíme úryvek ze čtvrtého listu, napsaného pravděpodobně v posledních měsících Klářina života. Je jakýmsi dopisem na rozloučenou své vyvolené dceři. Závěť, kterou světice zanechala „polovičce své duše“, ústí do vznešeného chvalozpěvu lásky a pohledu na Krista – zrcadlo – v jeho tajemství ponížení a slávy.

 

Protože Kristus je

odlesk věčné slávy,

záře věčného světla

a zrcadlo bez poskvrny,

kontemplativně pohlížej

každý den do tohoto zrcadla,

královno, snoubenko Ježíše Krista,

a v něm svou tvář neustále pozoruj,

abys tak sebe celou, zevně i uvnitř,

ozdobila pestrými šaty…

Na začátku tohoto zrcadla

si všimni chudoby toho,

který byl položen do jeslí

a zavinut do plének.

Jak obdivuhodná pokora,

jak úžasná chudoba!

Král andělů, Pán nebe i země

je položen do zvířecího žlabu.

Uprostřed zrcadla pak pozoruj pokoru…

blaženou chudobu,

nesčetné námahy a trápení,

které podstoupil

pro vykoupení lidského rodu.

Na konci tohoto zrcadla

pak kontemplativně pohlížej

na nevýslovnou lásku,

která jej vedla k tomu, že chtěl trpět

na dřevě kříže

a zemřít na něm

tou nejpotupnější smrtí.

Kéž bys každým dnem…

stále více planula žárem této lásky.

(Čtvrtý list svaté Anežce České, 14-27)

Napište komentář