Vánoční přání papeže Františka

Vánoční přání papeže Františka

Prosinec 7, 2016
Františkáni
one comments
Pro letošní vánoční přání zvolil papež František jako motiv fresku Ježíšova narození, kterou vytvořil italský umělec Giotto di Bondone v bazilice sv. Františka v Assisi. Význam přibližuje kněz a řeholník Enzo Fortunato, jenž vede tiskové středisko přilehlého kláštera minoritů.

tošní vánoční přání papeže Františka zobrazuje fresku Kristova narození vytvořenou v dolní bazilice sv. Františka v Assisi (cca 1313). Jejím autorem je malíř Giotto di Bondone. Na zadní straně přání jsou slova z 9. kapitola proroka Izaiáše: „Syn nám byl dán… Kníže pokoje“ (Iz 9,5).

„Bergoglio se díval směrem k Assisi, protože sv. František byl ten, kdo vymyslel jesličky,“ vysvětluje P. Enzo Fortunato. „V oné noci roku 1223 chtěl světec vidět tělesnýma očima nepohodlí, v němž se dítě narozené v Betlémě nacházelo, když mu chybělo to nejnutnější, co potřebuje novorozenec. Chtělo se tak narodit v srdci každého člověka.“ Řeholník tak připomíná hlavní úmysl, který měl při ztvárnění jesliček světec z Assisi: vidět Ježíšovu chudobu.

Dvě děti, které se na fresce nacházejí, zobrazují podle P. Fortunata božskou a lidskou přirozenost Ježíše Krista. Božský aspekt události je znázorňován „hlubokou, jasnou a především královskou“modrou barvou, která v bazilice přitáhne pozornost každého, poutníka i turisty.

Jak píše P. Fortunato, papež František vyzdvihuje letošním přáním tři gesta, jež může uskutečnit každý: „Jsou to gesta dvou žen, které pomáhají při porodu a na fresce se nacházejí vedle dítěte: objímají, zavazují do plének a podpírají. První, objímat, hovoří obrazně o člověku: Jedná se o to nepokládat druhého za někoho cizího, nýbrž za ‚kousek‘ lidství, k němuž patří. Obvazovat: gesto, jež připomíná nutnost tišit utrpení druhých; utrpení hladu, neboť člověk je povolaný ‚kojit‘; utrpení zimy, jelikož je nucen opustit rodný domov. Podpírat křehkost těla.“

„Právě zde jsme povoláni vnímat – skrze svá gesta – Boha s námi. Takové jsou Vánoce,“ dodává řeholník.

V závěru připomíná P. Fortunato také místa, která souvisejí s Ježíšovým narozením: jeskyně a pole pastýřů. „Dva symboly každodenního nedostatku. Toto jsou periferie, které chce papež znázornit, aby si člověk uvědomil Boží přítomnost skrze jednoduchá gesta každodenního života,“ uzavírá P. Fortunato.

(zdroj: San Francesco Patrono di Italia; převzato z webu Církev.cz)

1 komentář

  1. michael stana Prosinec 7, 2016at 3:21 pm Reply

    Bůh nežádá utrpení ,ale touhu po lásce blahoslavenství

Napište komentář