Ctihodný Alojzy Kosiba – svatost ve všedním dni

Ctihodný Alojzy Kosiba – svatost ve všedním dni

Červenec 15, 2017
Františkáni
No Comments

Že se nemusí svatost projevovat jen nějakými mimořádnými činy, ale může být skrytá jako perla ve všedním dni, dokazuje polský františkán Alojzy Koziba (1855-1939). Ten pracoval celý život jako švec a staral se o chudé. Papež František tento měsíc schválil jeho hrdinské ctnosti, což je důležitý krok na cestě k blahořečení.

Bratr Alojzy se narodil 29. června 1855 v polské Libuszy jihovýchodně od Krakova. Jeho rodiče byli chudí venkované a dobří křesťané.

Poté, co se vyučil ševcem, vstoupil ve 23 letech k Menším bratřím v Jarosławi. Do noviciátu jej představení poslali do Wieliczky, kde nakonec strávil celý svůj život.

Vykonával skromné práce ševce, zahradníka, zdravotníka, byl také pověřen péčí o chudé. Avšak bratr Alojzy vynikl především při plnění svého úkolu žebrání o almužnu. Když chodíval ode dveří ke dveřím, přinášel lidem františkánskou radost a pokoru. Hlásal slovo evangelia, vyučoval druhé ve víře, rozdával dobrou literaturu, povzbuzoval nemocné a přinášel radost dětem.

Zemřel 4. ledna 1939 ve věku 84 let během návratu z almužny. Již tehdy jej provázela pověst svatosti.

Bratr Alojzy Kosiba OFM nám tak může být nejen příkladem, ale i pomocníkem, jak prožívat s Kristem ty nejvšednější okamžiky našeho života. I v nich se skrývá svatost jako vzácná perla, pro kterou stojí za to obětovat všechno ostatní.

(foto:  Archiwum ojców franciszkanów)

Napište komentář