Statistiky Menších bratří 2016

Čísla nejsou nejdůležitější součástí našeho života, protože neukazují to hlavní v životě každého bratra: kvalitu života s Bohem, s bratry i službu. Přesto zde uvádíme některé statistiky.

K 31. prosinci 2016 je Menších bratří 13.302. Několik detailů: postulantů 608 (nepočítají se do celkového čísla); noviců 385; bratří s časnými sliby 1.496 (z toho bratří směřující ke kněžství 1.129, nesměřujících ke kněžství 150, nerozhodnutých 217); bratří se slavnými sliby 11.300 (z toho kněží 8.977, trvalých jáhnů 62, bratří směřujících ke kněžství 410, bratří laiků 1.851). Našich bratří kardinálů (4) a arcibiskupů/biskupů (117) je celkem 121. Během roku 2016 zemřelo 303 bratří.

Menší bratři jsou přítomni ve 119 zemích v tomto rozdělení: Afrika a Střední východ 1.234; Latinská Amerika 3.257; Severní Amerika 1.194; Asie a Oceánie 1.487, západní Evropa 3.712, východní Evropa 2.418.

Celé bratrské společenství je rozdělené do 93 provincií a 8 nezávislých kustodií; 8 subjektů závisejících na generálním ministrovi; 19 kustodií závislých na provinciích; 14 konferencí provinčních ministrů a 3 unií konferencí (Asie/Oceánie: FCAO; Latinská Amerika: UCLAF; Evropa: UFME).

(na fotce: setkání mladších bratří v Polsku, druhý zprava s kytarou generální ministr řádu br. Michael Perry OFM)