Pomozme

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

Číslo účtu 16975777 / 5500:

Podrobnější informace o úmyslech a souhrnnou zprávu za loňský rok naleznete níže  

Pomoc pro rodinu v nouzi

Prosíme o pomoc rodině se dvěma nezaopatřenými dětmi, paní je nemocná. Bez vlastní viny (kvůli ručení příbuznému) se dostali do dluhů, které nejsou schopni splatit. Díky pomoci a angažování jednotlivců, řeholních společenství i ČKCH se podařilo zabránit vyhlášení exekuce a smazání jedné dlužné částky. Na druhou dlužnou částku už exekuce vyhlášena je a kvůli úrokům stále narůstá, bylo by však možné jednat o její snížení a následné smazání druhé části dluhu. Rodina, i přes těžkou situaci je schopna přispívat částkou 2000 Kč měsíčně, ovšem to na smazání dluhu nestačí. S pomocí vašich darů by mohli dokázat to, kam by sami nikdy nedosáhli – zrušení hrozící exekuce a svobodný start do života pro jejich děti. Děkujeme za každou pomoc, i sebemenší, každá je důležitá!

Aktualizace červen 2017: I nadále čekáme především na rozhodnutí soudu, případně na dohodu s exekutorskou kanceláří. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

Za každou pomoc Pán Bůh zaplať.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201301

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Návrh varhan

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné

Jakub František Sadílek ofm, Provinční ministr františkánů

Celková předpokládaná částka na varhany je 3,5 mil. korun. K 9.červenci 2017 máme na účtu 523 975,04 Kč. Budeme vděčni za jakoukoli vámi poskytnutou částku i za modlitbu za zdar tohoto díla.

č. ú.: 16975777 / 5500 (transparentní účet u Reiffeisen bank)

Informace o dispozici varhan zde.

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

 

Souhrnná zpráva za rok 2016

V r. 2016 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi2013014 611,00 Kč0 Kč
Pomoc kandidátovi řeholního života2014016 200,00 Kč6 200,00 Kč
Podej ruku Ukrajině2015010,00 Kč154 800,00 Kč
Pomoc matce samoživitelce20160167 100,00 Kč51 408,00 Kč
Bez určení úmyslu42 019,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé úmysly, situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – i nadále čekáme především na rozhodnutí soudu, případně na dohodu s exekutorskou kanceláří. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

Pomoc kandidátovi řeholního života – tento úmysl se podařil ukončit, především díky nezištné pomoci profesionální pracovnice pro oddlužení formou osobního bankrotu, prostředky byly použity pro uhrazení nákladů s tím spojených, kandidát je již v noviciátu, který brzy skončí. Tento úmysl je tedy již uzavřen.

Podej ruku Ukrajině – z prostředků vybraných v r. 2015 bylo využita podstatná část pro pomoc potřebným na Ukrajině, největší částka (přes 100 tisíc) prostřednictvím sdružení „Zranene SOS“, na účtu zbývá na tento úmysl již jen menší částka, kterou se pokusíme předat v tomto roce a tím také tento úmysl uzavřít.

Pomoc matce samoživitelce – byl jediný nový úmysl v r. 2016, s pomocí vašich darů se podařilo splatit veškeré dlužné částky, včetně účtů za energie a služby. Zbytek vybraných prostředků bude předán v menších měsíčních dávkách v r. 2017 jako podpora především na úhradu za bydlení.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jeroným Jurka OFM

provinční vikář