Pomoc lidem v nouzi

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomozme Sýrii. Modlitbou, postem i finančním darem – variabilní symbol 201801
  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc statečné ženě – v.s. 201803
  • Pomoc pro rodinu v nouzi – v.s. 201301
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála
Podrobnější informace o úmyslech a souhrnnou zprávu za loňský rok naleznete níže  

Pomozme Sýrii. Modlitbou, postem i finančním darem

Od roku 2011 zažívají obyvatelé Sýrie nevýslovné utrpení. Mnoho rodin ztratilo ve válce otce, matky, děti, domovy, miliony lidí byly nuceny opustit svá města. Děti do 7 let nikdy nepoznaly život v míru. Obyvatelé se potýkají s neustálým strachem, beznadějí, psychickými problémy způsobenými válkou, ale i s nedostatkem potravin a základních životních potřeb, vzděláním nebo s nemožností se uživit.

Přes přímé kontakty s františkány chceme pomoci těmto trpícím. Podpořte spolu s námi ty, kdo byli zasaženi válkou. Jak? Modlitbou, postem nebo finančním darem, s nímž přímo na místě pomohou potřebným bratři františkáni.

V současnosti prochází boji město Damašek, kde máme tři františkánské kláštery. Jak nám sdělil P. Fadi Azar OFM, kněz z farnosti sv. Antonína, od počátku roku dopadlo na město 1500 střel od teroristických skupin. Zanechávají za sebou mrtvé a zraněné civilisty, mnoho z nich je dětí.

Ve středu 21. března 2018 dopadla na tržiště Kaškúl v Damašku střela, která zabila 44 lidí. Mezi nimi byl i Garand, osmiletý ministrant z nedaleké františkánské farnosti. Spolu s matkou uprchl již dříve ze Súdánu kvůli válce. 8. února spadlo na syrskou metropoli 70 střel, které zanechaly 20 mrtvých a 141 zraněných, mezi nimi mnoho žen a dětí. „Situace je strašná,“ dodává spolupracovník františkánů Ayham Howli. „Každý z nás odchází ráno do práce a bojí se, že se večer nevrátí.“ Střely dopadly 22. března i na kostel františkánů a místnost, kde vyučují děti náboženství.

„V těchto dnech zažíváme extrémní situace strachu a násilí. Život v hlavním městě je paralyzovaný, i naše aktivity se velmi zpomalily kvůli strachu. Lidé jsou z této situace vystrašení, nevychází z domu. Děti nechodí do školy a těch málo, které chodí, jsou v ohrožení. Včera byly v naší čtvrti Bab Touma zasaženy střelami teroristů tři školy,“ řekl v první polovině března františkán Bahjat Karakach OFM, farář u sv. Pavla v Damašku.

Syrské obyvatele postižené válkou můžete podpořit na náš  účet 107-4841870287/0100, v.s. 201801 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“). Prostředky zašleme františkánům v Damašku, kteří je využijí na přímou pomoc potřebným.

Grafika: Františkáni v Sýrii.

„V současnosti lidé potřebují balíčky potravin, léky, pomáháme také opravit zničené domy, platíme vzdělání dětem a univerzitním studentům. Pro děti také dodáváme kojenecké mléko a plenky. Je zde mnoho oblastí pomoci,“ uvádí P. Fadi Azar OFM.  

„Děkuji za váš zájem o nás a za vaše modlitby. Pro nás mnoho znamenají. Velmi děkujeme,“ dodává P. Fadi.

V Sýrii je 10 klášterů Menších bratří. Někteří z bratří žijí i na územích ovládaných teroristy, aby neopustili staré a nemocné věřící křesťany, kteří odtud nemohli utéci. Františkáni v Sýrii a v sousedním Jordánsku a Libanonu také provozují 10 center přijetí či uprchlických táborů. Kromě duchovní služby v kritických oblastech podporují nejchudší (potravinové balíčky a nejnutnější potřeby, voda, nafta na topení), pomáhají v oblasti zdravotní péče (rozdělování léků, hrazení lékařských zákroků, podpora křesťanských nemocnic), při vzdělání (školky a centra pro mladé, místa ke studiu), opravují poničené domy a pomáhají dalšími způsoby (podpora mladých rodin).

Grafika: Františkáni v Sýrii.

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Prosíme o pomoc pro ženu, která se snaží již několik let dostat z ulice, kde žila asi 8 let. Posledních několik let bydlela v azylových domech. Trpí několika lehčími psychickými nemocemi, které ji blokovaly získat práci dříve. Nyní pracuje jako uklízečka na poloviční úvazek. Studuje již druhým rokem katolickou teologickou fakultu za finanční podpory některých pedagogů této školy. Žije svátostným a modlitebním životem a sama pomáhá druhým jako spolupracovnice sester Matky Terezy. Z dob, kdy žila na ulici, má více exekucí, které přesahují částku 500tis. Snažíme se jí pomoci se zaměstnáním, lidskou podporou i různými dalšími způsoby mimo jiné i oddlužením v kontaktu s věřiteli. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201803

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc pro rodinu v nouzi

Prosíme o pomoc rodině se dvěma nezaopatřenými dětmi, paní je nemocná. Bez vlastní viny (kvůli ručení příbuznému) se dostali do dluhů, které nejsou schopni splatit. Díky pomoci a angažování jednotlivců, řeholních společenství i ČKCH se podařilo zabránit vyhlášení exekuce a smazání jedné dlužné částky. Na druhou dlužnou částku už exekuce vyhlášena je a kvůli úrokům stále narůstá, bylo by však možné jednat o její snížení a následné smazání druhé části dluhu. Rodina, i přes těžkou situaci je schopna přispívat částkou 2000 Kč měsíčně, ovšem to na smazání dluhu nestačí. S pomocí vašich darů by mohli dokázat to, kam by sami nikdy nedosáhli – zrušení hrozící exekuce a svobodný start do života pro jejich děti. Děkujeme za každou pomoc, i sebemenší, každá je důležitá!

Aktualizace únor 2018: Zjištěný dluh dle exekutorského úřadu je nyní 570tis. Vybráno na tento úmysl máme asi 370tis. Když bychom použili i ostatní volné prostředky ze sociálního účtu, chybí ještě asi 100tis. Právní zástupce, který této rodině pomáhá, se zkouší nyní spojit přímo s věřitelem a požádat o odpuštění části dluhu nebo alespoň úroků s prosbou stažení exekuce. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201301

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

 

Souhrnná zpráva za rok 2017

V r. 2017 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi20130115 500 Kč0 Kč
Pomoc matce samoživitelce201601500 Kč15 000Kč
Bez určení úmyslu38 902,46 Kč23 020 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, všechny se podařily dotáhnout v roce 2017 ke zdárnému řešení, krom jednoho, kde situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – Zjištěný dluh dle exekutorského úřadu je nyní 570tis. Vybráno na tento úmysl máme asi 370tis. Když bychom použili i ostatní volné prostředky ze sociálního účtu, chybí ještě asi 100tis. Právní zástupce, který této rodině pomáhá, se zkouší nyní spojit přímo s věřitelem a požádat o odpuštění části dluhu nebo alespoň úroků s prosbou stažení exekuce. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

Dary bez určení úmyslu – byly využity na pomoc s nájmem pro osoby v nouzi. Drobná částka pak byla použita na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.)

V novém roce 2018 jsme zatím využili již 10tis. pro pomoc matkám s dětmi v azylovém domě (psáno 24.2.2018). Plánujeme aktuálně v novém roce dotáhnout stávající úmysl pro rodinu v nouzi, dále pomoci ženě s vysokoškolským vzděláním, která, žije v azylovém domě a díky psychickým nemocem se dostala do menších dluhů a pomalu se dostává k práci a soběstačnosti. Chtěli bychom zahájit i systematickou pomoc s odborníky. Krom toho bychom rádi v brzké době otevřeli možnost finanční pomoci pro křesťany v Damašku a Sýrii skrze naše bratry františkány tam přítomné a jejich farnosti.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.