Pomoc lidem v nouzi

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc statečné ženě – v.s. 201803
  • Pohřby pro lidi bez domova – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála
Podrobnější informace o úmyslech a souhrnnou zprávu za loňský rok naleznete níže  

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Prosíme o pomoc pro ženu, která se snaží již několik let dostat z ulice, kde žila asi 8 let. Posledních několik let bydlela v azylových domech. Trpí několika lehčími psychickými nemocemi, které ji blokovaly získat práci dříve. Nyní pracuje jako uklízečka na poloviční úvazek. Studuje již druhým rokem katolickou teologickou fakultu za finanční podpory některých pedagogů této školy. Žije svátostným a modlitebním životem a sama pomáhá druhým jako spolupracovnice sester Matky Terezy. Z dob, kdy žila na ulici, má více exekucí, které přesahují částku 500tis. Snažíme se jí pomoci se zaměstnáním, lidskou podporou i různými dalšími způsoby mimo jiné i oddlužením v kontaktu s věřiteli. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201803

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pohřby pro lidi bez domova

Lidé bez domova často nemají nikoho, kdo by byl ochoten je důstojně pochovat. Se zesnulým se nemohou rozloučit ani jeho přátelé. Chceme společně s vámi těmto lidem prokázat poslední službu lásky.

Mezi naše úmysly sociální pomoci, na které vybíráme finanční prostředky, tak nově přidáváme „Pohřby lidí bez domova, zejména v Moravské Třebové“. Právě v tomto klášteře aktuálně bydlí desítky těch, kdo se nacházejí v nouzi.

Pokud zemře člověk bez domova a nikdo z příbuzných se k němu nepřihlásí, jeho tělo je spáleno a popel bez obřadu rozptýlen. Přátelé se s tímto člověkem nemohou rozloučit.

Rádi bychom tedy, společně s vámi, umožnili důstojný pohřeb těm, kdo nikoho nemají. Pochovávat zesnulé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. I v biblické knize Tobiáš hlavní postava pohřbívá mrtvé, i když kvůli tomu riskuje život.

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Zpráva o pomoci rodině v nouzi

Děkujeme všem, kdo pomohli rodině v nouzi, která se bez vlastní viny dostala do dluhů. Společně se povedlo této rodině umožnit svobodný start do dalšího života.

Díky vaší pomoci a také pomoci řeholních řádů a ČKCH se podařilo zaplatit všechny dluhy, vyřešit exekuci a vyrovnat se s věřiteli. Rodina má dvě děti, paní byla nemocná, a nebylo možné, aby se sami i přes veškerou snahu z dluhů dostali.

Tímto tedy uzavíráme vybírání finanční pomoci pro tuto rodinu.

Pán Bůh vám to odplať.

Zpráva o sbírce pro pomoc Sýrii

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky na pomoc Sýrii. Celkem se vybralo 119.600,- Kč. Sbírku předáváme syrskému františkánovi Fadimu Azarovi OFM. Bratři františkáni přímo na místě pomohou potřebným, kterým poničila život válka. Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať!

Souhrnná zpráva za rok 2017

V r. 2017 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi20130115 500 Kč0 Kč
Pomoc matce samoživitelce201601500 Kč15 000Kč
Bez určení úmyslu38 902,46 Kč23 020 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, všechny se podařily dotáhnout v roce 2017 ke zdárnému řešení, krom jednoho, kde situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – Zjištěný dluh dle exekutorského úřadu je nyní 570tis. Vybráno na tento úmysl máme asi 370tis. Když bychom použili i ostatní volné prostředky ze sociálního účtu, chybí ještě asi 100tis. Právní zástupce, který této rodině pomáhá, se zkouší nyní spojit přímo s věřitelem a požádat o odpuštění části dluhu nebo alespoň úroků s prosbou stažení exekuce. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

Dary bez určení úmyslu – byly využity na pomoc s nájmem pro osoby v nouzi. Drobná částka pak byla použita na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.)

V novém roce 2018 jsme zatím využili již 10tis. pro pomoc matkám s dětmi v azylovém domě (psáno 24.2.2018). Plánujeme aktuálně v novém roce dotáhnout stávající úmysl pro rodinu v nouzi, dále pomoci ženě s vysokoškolským vzděláním, která, žije v azylovém domě a díky psychickým nemocem se dostala do menších dluhů a pomalu se dostává k práci a soběstačnosti. Chtěli bychom zahájit i systematickou pomoc s odborníky. Krom toho bychom rádi v brzké době otevřeli možnost finanční pomoci pro křesťany v Damašku a Sýrii skrze naše bratry františkány tam přítomné a jejich farnosti.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.