Pomoc lidem v nouzi

Děkujeme všem, kdo jste letošní rok finančně podpořili náš řád nebo některé naše potřebné lidičky. Díky vám se podařilo vybrat na varhany v Michalské kapli v kostele Panny Marie Sněžné a pomoci několika potřebným lidem. Podrobnější zprávu o využití vašich darů a o nových úmyslech zveřejníme na našich stránkách v lednu. Protože na vás všechny nemáme kontakt, tak vám děkujeme alespoň takto společně a obecně. Kdybyste potřebovali potvrzení o daru církvi kvůli daním, rádi vám ho vystavíme (prosím napište na curia@ofm.cz). Děkujeme i za přátelství a modlitbu a také se za vás pravidelně modlíme!!
 
žehnám a přeji vše dobré do Nového roku !!
 
 ++ Bratr Jakub Sadílek
—–

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc statečné ženě – v.s. 201803
  • Pohřby pro lidi bez domova – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála
Podrobnější informace o úmyslech a souhrnnou zprávu za loňský rok naleznete níže  

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Prosíme o pomoc pro ženu, která se snaží již několik let dostat z ulice, kde žila asi 8 let. Posledních několik let bydlela v azylových domech. Trpí několika lehčími psychickými nemocemi, které ji blokovaly získat práci dříve. Nyní pracuje jako uklízečka na poloviční úvazek. Studuje již druhým rokem katolickou teologickou fakultu za finanční podpory některých pedagogů této školy. Žije svátostným a modlitebním životem a sama pomáhá druhým jako spolupracovnice sester Matky Terezy. Z dob, kdy žila na ulici, má více exekucí, které přesahují částku 500tis. Snažíme se jí pomoci se zaměstnáním, lidskou podporou i různými dalšími způsoby mimo jiné i oddlužením v kontaktu s věřiteli. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201803

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pohřby pro lidi bez domova

Lidé bez domova často nemají nikoho, kdo by byl ochoten je důstojně pochovat. Se zesnulým se nemohou rozloučit ani jeho přátelé. Chceme společně s vámi těmto lidem prokázat poslední službu lásky.

Mezi naše úmysly sociální pomoci, na které vybíráme finanční prostředky, tak nově přidáváme „Pohřby lidí bez domova, zejména v Moravské Třebové“. Právě v tomto klášteře aktuálně bydlí desítky těch, kdo se nacházejí v nouzi.

Pokud zemře člověk bez domova a nikdo z příbuzných se k němu nepřihlásí, jeho tělo je spáleno a popel bez obřadu rozptýlen. Přátelé se s tímto člověkem nemohou rozloučit.

Rádi bychom tedy, společně s vámi, umožnili důstojný pohřeb těm, kdo nikoho nemají. Pochovávat zesnulé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. I v biblické knize Tobiáš hlavní postava pohřbívá mrtvé, i když kvůli tomu riskuje život.

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Zpráva o pomoci rodině v nouzi

Děkujeme všem, kdo pomohli rodině v nouzi, která se bez vlastní viny dostala do dluhů. Společně se povedlo této rodině umožnit svobodný start do dalšího života.

Díky vaší pomoci a také pomoci řeholních řádů a ČKCH se podařilo zaplatit všechny dluhy, vyřešit exekuci a vyrovnat se s věřiteli. Rodina má dvě děti, paní byla nemocná, a nebylo možné, aby se sami i přes veškerou snahu z dluhů dostali.

Tímto tedy uzavíráme vybírání finanční pomoci pro tuto rodinu.

Pán Bůh vám to odplať.

Zpráva o sbírce pro pomoc Sýrii

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky na pomoc Sýrii. Celkem se vybralo 119.600,- Kč. Sbírku předáváme syrskému františkánovi Fadimu Azarovi OFM. Bratři františkáni přímo na místě pomohou potřebným, kterým poničila život válka. Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať!

 

Zpráva o pomoci potřebným v roce 2018

V r. 2018 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Účel v.s. Celkem darováno Dosud využito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi 201301 24 500,00 Kč 240 000,00 Kč
Sbírka pro Sýrii 201801 151 600,00 Kč 120 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi 201802 32 050,00 Kč 61 000,00 Kč
Pomoc statečné ženě 201803 10 700,00 Kč 6 000,00 Kč
Pohřby pro lidi bez domova 201804 730,00 Kč 45 000,00 Kč
Bez určení úmyslu   64 577,00 Kč 10 000,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, všechny se podařily dotáhnout ke zdárnému řešení, krom jednoho, kde situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – V říjnu se podařilo díky dárcům a našim pomocníkům dotáhnout do konce ukončení exekuce s úplným splacením dluhů. Většina peněz se použila na splacení dluhu a část byla použita jako příspěvek na bydlení a nový start.

Sbírka pro Sýrii – Do ukončení sbírky na Sýrii přišlo na účet 120tisíc korun, které byly předány P. Fádímu Azarovi ofm z Damašku při jeho návštěvě Prahy a zbytek peněz (31600), které přišly po ukončení sbírky budou předány dodatečně.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 61tisíc korun. Maminka nyní pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý. Na postižené dítě se zatím nepodařilo získat příspěvek na péči.

Pomoc statečné ženě – této statečné ženě jsme v průběhu roku přispěli částkou 6000 na bydlení a nyní čekáme, až bude mít odpracovanou dobu potřebnou pro přiznání invalidního důchodu. Do té doby jí budeme přispívat měsíčně na živobytí. Mezitím řešíme také její oddlužení. V tomto roce se také díky pomoci podařily zlepšit i její sociální kontakty s rodinou a stálost v zaměstnání.

Pohřby pro lidi bez domova – letos zemřeli při našem klášteře tři lidé, kteří neměli na zaplacení pohřbu. Dva z nich byli „potřební“ bydlící v klášteře našich bratří. Každému z nich jsme přispěli částkou 15tis.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby. V minulém roce jsme tyto prostředky použili na doplnění pro úmysly, kde se nevybrala potřebná částka a 10tis. jsme darovali na azylový dům maminek s dětmi.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál

Aktuální možnosti, jak spolu s námi pomoci potřebným lidem, naleznete na naší stránce Pomozme.

Zprávu za rok 2017 naleznete ZDE

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.