Rodriguez M.V.P. Jáchym Procházka († 13.8.1985)

(Argentina v leprosáriu Sommer – General) Ve věku 83 let, doktor teologie a filosofie, misionář, po 44 let pracoval v leprosáriu, jubilant slibů a kněžství, zemřel v pověsti svatosti.