Rodriguez M.V.P. Jáchym Procházka († 13.8.1985)

(Argentina v leprosáriu Sommer – General) Ve věku 83 let, doktor teologie a filosofie, misionář, po 44 let pracoval v leprosáriu, jubilant slibů a kněžství, zemřel v pověsti svatosti.

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]