OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Br. Alois Angelus Glabasnia († 22.4.2012)

(Olomouc) Br. Angelus Alois Glabasnia se narodil 8.3. 1955 v Karviné. Během studií chemie vstoupil v Bratislavě do řádu bratří menších, který v té době působil v těžké ilegalitě. První sliby složil 14.8.1976 a v 29.3.1987 byl vysvěcen na kněze. Od té doby vystřídal řadu komunit – Brno (Karlova), Prahu, Moravskou Třebovou, Uherské Hradiště, Brno (Husovice), až se v roce 2009 vrátil zpět do Moravské Třebové. Krátce po přestěhování mu byl diagnostikován zhoubný nádor. Zemřel v Olomouci v přítomnosti br. Šebestiána během slov modlitby kompletáře Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka. Je pohřben v Moravské Třebové na Křížovém vrchu. Ať mu Pán dá své věčné odpočinutí!