Katecheze ze dřeva

S pomocí uměleckých kompozic ze dřeva přibližuje P. Benedikt Holota OFM základy víry.