Modlitba z Porciunkuly

Panno andělů, ty jsi před mnoha staletími umístila svůj trůn milosrdenství v Porciunkule, slyš modlitby svých dětí, které k tobě s důvěrou přicházejí. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce. Tvé oči plné něhy nás ujišťují o neustálé mateřské pomoci a přislibují božskou pomoc všem, kdo se sklánějí u podnože tvého trůnu, zdálky se k tobě obracejí a volají tě o pomoc.

Ty jsi skutečně naše sladká Královna a naše naděje. Paní andělů, vypros nám s přímluvou blaženého Františka odpuštění našich vin, pomoz naší vůli, aby nás držela daleko od hříchu a netečnosti, abychom byli hodni nazývat tě naší Matkou.

Žehnej naším domům, naší práci, našemu odpočinku a daruj nám onen nezkalený pokoj, který lze zakoušet mezi starobylými stěnami Porciunkule, kde nenávist, vina, pláč se díky opět nalezené Lásce změní ve zpěv radosti jako zpěv tvých andělů a Serafického Františka. Pomoz tomu, kdo nemá oporu a kdo nemá chléb, kdo se nachází v nebezpečí a pokušení, ve smutku nebo malomyslnosti, v nemoci nebo v blízkosti smrti.

Žehnej nám jako svým milým dětem a s námi požehnej, prosíme, týmž mateřským gestem nevinné i vinné, věrné i ztracené, věřící i pochybovačné. Žehnej celému lidstvu, aby lidé poznali, že jsou Božími a tvými dětmi a našli v Lásce pravý Pokoj a skutečné Dobro. Amen.