P. Berard Jaroslav Hasil (+9.1.2015)

(Brno – Husovice) Uprostřed noviciátu byl v noci 13. 4. 1950 odveden do internačního tábora. Po internaci a tříleté vojenské službě u PTP pracuje jako dělník. V r. 1969 nastupuje do kněžského semináře, po vysvěcení působí s velkou horlivostí ve velmi duchovně ubohých farnostech na severu Čech. Po pádu komunistické moci je ustanoven kvardiánem formační komunity v Brně – Husovicích a farářem. Vynikal láskou k chudobě a skromností života, zvláště ve stravování. Byl mužem mlčení a klečení i pravdivé askeze. Oslovoval tichou pokorou, s neustálou žízní po přítomnosti Pána Ježíše. Byl jemný i pevný. Zdánlivě malý, nepatrný, nechtěl upoutávat pozornost a přitom z něho vyzařovalo, že je veliký před Boží tváří. Vyjímečný zpovědník, který jasně ukazoval cestu k Pánu Bohu. Muž plný laskavosti a otevřenosti. V jeho očích bylo vidět kus nebe. Umírá v pověsti svatosti v péči bratří. Jubilant slibů. Pohřben na Olšanském hřbitově v rodné Praze.