P. Radim Miloslav Jáchym (+7.12.2013)

(Stará Boleslav, kněžský domov) V r. 1971 vstoupil do tajného noviciátu a již v r. 1972 byl v Erfurtu vysvěcen na kněze. Lektor filosofie a teologie podzemního studia, překladatel, kvardián, definitor, vikář provincie – velmi se zasloužil o obnovu provincie v době totality. V letech 1989 až 1992 pomáhá s obnovou slovenské provincie, působí v Bratislavě jako magistr kleriků. Od roku 1992 se vrací do Liberce, kde žije v domě U pelikána a působí ve farnosti Vratislavice. Podílí se na obnově četných ženských kongregací včetně sester klarisek v Brně, dlouhá léta vydává Texty z františkánské spirituality. Poslední rok svého života prožil v domě bratři v Liberci Ruprechticích a v Praze u PMS, nakonec v péči sester vincentek ve Staré Boleslavi. Pohřben ve Vratislavicích.