P. Vít Josef Husek (+4.1.2015)

(Moravská Třebová) Teologická studia vykonal po válce v Belgii. Krátce po kněžském svěcení byl po likvidaci klášterů v r. 1950 internován a vězněn. Po propuštění na amnestii v r. 1960 vykonává dělnické práce, od r. 1968 působí v duch. správě, a od r. 1974 po třicet let ve farnosti Drahotuše. S nasazením obnovoval kostely i farní společenství. Byl vyhledávaným zpovědníkem a měl vyhraněný smysl pro liturgii. V r. 2004 se vrací do kláštera v Mor. Třebové, s živou vírou nesl tíhu všech životních těžkostí a strádání. Umírá v klášteře obklopen bratry. Jubilant slibů a kněžství. Pohřben v hrobě bratří v Moravské Třebové.