P. Řehoř Vojtěch Mareček (+13.7.2012)

(Praha, Nemocnice Pod Petřínem) Do řádu vstoupil v r. 1943, studoval v Belgii. V době totality vězněn, po propuštění pracoval jako fotograf. Po získání st. souhlasu sloužil až do své smrti ve farnosti Sv. Anežky na Spořilově. Jubilant slibů a kněžství, pohřben na Olšanech.

Více o P. Řehořovi naleznete na stránkách farnost sv. Anežky v Praze na Spořilově.