Fr. Česlav Bohumil Křížala (+28.4.2012)

(Ostrava, Městská nemocnice) Řeholní formaci začal v Hájku, tam také zažil přepadení st. bezpečností v r. 1950, členem řádu se stal v době totality. Umělecký řezbář, na jáhna tajně vysvěcen v Erfurtu v r. 1975. Zasloužil se o obnovu Třetího řádu u nás a až do své smrti neúnavně jejich společenství objížděl a povzbuzoval. Pohřben v Moravské Třebové.