P. Vladimír Jindřich Řechka (+10.7.2013)

(Stará Boleslav, kněžský domov) Noviciát začal v r. 1942, studoval v Praze a Belgii. V r. 1950 byl odsouzen ke dvěma letům vězení a následně k voj. službě u PTP. V r. 1985 emigroval do Kanady, kde působil až do r. 1990 ve službě krajanům. Po návratu se aktivně zapojil do života naší provincie, vynikal zvláště citlivostí k lidem na okraji společnosti. Zemřel po dlouhé nemoci v péči sester v kněžském domově. Jubilant slibů a kněžství. Pohřben na Olšanech.