První sliby bratří Marka a Martina

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2015, se Pánu zasvětili při prvních slibech bratři Marek Jan Vilímek a Martin Dostál. Své řeholní sliby také obnovil bratr Pavel Vnenk. Slavnost proběhla v pražském kostele Panny Marie Sněžné.

Téhož rána byli v kapli zdejšího konventu přijati do postulátu Martin Hrtús a Martin Tomek.

Všem vyprošujeme pro jejich cestu Boží pomoc a blízkost. Jak říkávala sv. Klára, „Pán ať je vždy s vámi a vy ať jste stejně tak vždy s ním“.

Za fotky díky bratru Filipovi.

 

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]