Nová brožura „Křesťan a islám“

Nakladatelství Hesperion vydává brožuru „Křesťan a islám“, v níž se čeští teologové a filosofové zamýšlejí nad aktuální problematikou postoje křesťanů vůči islámu. Brožura je dostupná také online.

Autory jsou dvacetistránkové brožury jsou doktoři, docenti a profesoři filosofie a teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Filosofické fakultě UP, Teologické fakultě JU, Husitské teologické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK. Dílo má církevní schválení Arcibiskupství olomouckého.

Brožura je k dispozici ke stažení.

Výstřižek.

Brožura „Křesťan a islám“ (pdf)

.

.

Výstřižek.

Obálka brožury (pdf)